fiogf49gjkf0d" style="border:0px solid #66CCFF; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

fiogf49gjkf0d
Nghiên cứu tác động của ảo thanh ra lệnh đối với cảm xúc – hành vi các bệnh nhân tâm thần phân liệt

 

 

fiogf49gjkf0d" style="border:0px solid #66CCFF; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

fiogf49gjkf0d
Nghiên cứu yếu tố thúc đẩy hành vi phạm tội ở bệnh nhân động kinh trong giám định pháp y tâm thần.

 

 

fiogf49gjkf0d" style="border:0px solid #66CCFF; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

fiogf49gjkf0d
Nghiên cứu cơ cấu bệnh tâm thần và một số yếu tố thúc đẩy hành vi phạm tội trong giám định pháp y tâm thần

 

 

fiogf49gjkf0d" style="border:0px solid #66CCFF; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

fiogf49gjkf0d
Nhận xét biểu hiện lâm sàng hoang tưởng và ảo giác ở bệnh nhân tâm thần phân liệt - Ts. Phạm Đức Thịnh

 

 

fiogf49gjkf0d" style="border:0px solid #66CCFF; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

fiogf49gjkf0d
Nhận xét biểu hiện rối loạn hoạt động ở bệnh nhân tâm thần phân liệt - TS Phạm Đức Thịnh

 

 

fiogf49gjkf0d" style="border:0px solid #66CCFF; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

fiogf49gjkf0d
So sánh hiệu quả điều trị bệnh nhân TTPL của Olanzapin và Haloperidol

 

 

fiogf49gjkf0d" style="border:0px solid #66CCFF; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

fiogf49gjkf0d
Nhận xét lâm sàng về tác dụng không mong muốn của thuốc Haloperidol và Olanzapin trong điều trị bệnh nhân TTPL

 

 


Trang 1/1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline:
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về quyết định cấm hút thuốc nơi công cộng?
Ủng hộ hoàn toàn
Ủng hộ hoàn toàn
Không ủng hộ
Ý kiến khác
  
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 120414
Trực tuyến: 2
Link web
LOGO QUẢNG CÁO